Physical exhibits about text

Etkileşimli modüller, heykeller, yapbozlar, oyunlar, el işi kağıtları, etkileşimli sergi nesleri ve benzeri elle tutulur şeylerdir. Burada bunların inşaası için gerekenleri ve teknik çizimleri bulabilirsiniz.